رفتن به محتوای اصلی
x

همکاران محترم، سامانه " تاریخ چند رسانه ای توسعه نظام سلامت و آموزش علوم پزشکی استان اصفهان" منعکس کننده سیر تحول و توسعه مراکز و زیر مجموعه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از زمان پیدایی تا زمان حال و دارای قابلیت به روز رسانی می باشد. لذا جهت تکمیل اطلاعات مربوط به هر مرکز یا پروژه در سطح استان می توانید از طریق آدرس ایمیل history@mui.ac.ir  نسبت به ارسال اطلاعات و اسناد تکمیلی اقدام فرمایید.