رفتن به محتوای اصلی
x

تجربیات ماندگار

ثبت تجارب سازمانی از راه‌کارهای رایج جهت حفظ و تسهیم دانش می باشد. اجرای طرح های تحول و بهبود مدیریتی خصوصاً در سازمان‌های بخش دولتی و عمومی حاوی مجموعه ارزشمندی از تجارب برای افراد و سازمان‌های مجری است و در صورت استخراج و تدوین درس آموخته‌های نهفته در این تجارب، تسهیم دانش به دست آمده در این حوزه میان سازمان‌های مختلف کشور میسر می‌گردد.