رفتن به محتوای اصلی
x

تاریخ توسعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

حفظ، ارزش‌سنجی و توسعه میراث فرهنگی برای سازمان‌های دانشگاهی از اهمیت منحصر به فردی برخوردار است. تمامی دانشگاه‌های معتبر دنیا در کشورهایی قرار دارند که سابقه علمی و فرهنگی قابل قبولی را نیاکان آنها به جای گذاشته‌اند. تاریخ تمام دانشگاه‌های جهان حاکی از آن است که دانشگاه‌ها در اساس مؤسسات مذهبی یا در اصطلاح مدرسه‌‌هایی بوده‌اند که در دنیای اسلامی مقارن قرون میانه اسلامی شکل گرفته‌‌اند.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که از دانشگاه‌های بزرگ کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران است، و شاید جزء دانشگاه‌هایی است که حداقل بتوان آن را جزء پنج دانشگاه بزرگ کشور قلمداد کرد، میراثی غنی و فرهنگی به همراه دارد. این میراث که شاید در هیچ دانشگاهی در دنیا وجود نداشته باشد، وجود شخصیتی است جهانی و شناخته شده در علوم پزشکی و فلسفه و نجوم و سایر علوم زمان خود به نام حکیم ابو علی سینا. آموزش رسمی پزشکی در اصفهان با تأسیس آموزشگاه عالی بهداری در سال 1325و تأسیس دانشکده‌ی پزشکی در سال 1329 آغاز گردید.