رفتن به محتوای اصلی
x

زمین چمن دانشوران و فرزانگان

معرفی و تاریخچه

مجموعه روباز ورزشی فرزانگان جنب دانشکده بهداشت و اولین مجموعه ورزشی مستقل دانشگاه علوم پزشکی است که در فضایی به مساحت 8000 متر مربع ایجاد گردید و شامل یک زمین چمن، در زمین فوتبال آسفالته، یک زمین بسکتبال و یک زمین والیبال آسفالته است، ساخت این مجموعه از سال 67 آغاز و در سال 69 مورد بهره‌برداری دانشگاهیان قرار گرفت.
مجموعه روباز ورزشی دانشوران در ضلع شرقی دانشکده پرستاری و در جنوب مجموعه ورزشی شهید موحدی قرار دارد در ابعاد 60000 متر مربع در سال 1377 شروع به ساخت شد، پس از تسطیح زمین، زه کشی آن انجام شد، در سال 1378 جدول ذاری آن تکمیل و چمن آن در سال 1380 کاشته شد، اطراف زمین پیست دو و میدانی 400 متری قرار دارد.

نمایش تصویری