رفتن به محتوای اصلی
x

پایگاه اورژانس 115 زواره

معرفی و تاریخچه

پایگاهای اورژانس پیش بیمارستانی جاده ای جهت پوشش حوادث جاده ای  تاسیس گردیده ، بطوریکه زمان رسیدن بر بالین بیمار حداکثر به 15 دقیقه برسد. هر پایگاه  جاده ای دارای یک دستگاه آمبولانس فعال بوده و با مرکز پیام و ارتباطات و فرماندهی عملیات پایگاه اورژانس در ارتباط می باشد .فرایند امداد خواهی و امداد رسانی از تماس با شماره 115 شروع شده و با توجه به پراکنده بودن واحد های امدادی اورژانس پیش بیمارستانی در سطح شهرها و جاده ها ، اتاق فرمان اورژانس (واحد اعزام ) ضمن تماس با نزدیکترین واحد امدادی به محل حادثه آنها را برای انجام ماموریت فراخوان می کند. این پراکندگی در جاده ها بر اساس فواصل و در شهر ها بر اساس تعداد جمعیت تعریف شده اند. و با مرحله تحویل بیمار به اولین مرکز درمانی پایان می پذیرد .

نمایش تصویری