رفتن به محتوای اصلی
x

مرکز فوریتهای پزشکی زواره

معرفی و تاریخچه

پروژه های بهداشتی شهرستان زواره

در شهرستان زواره با توجه به نزدیکی آن به اردستان، نیازی مبرمی به ساخت بیمارستان مجهز به شکل بیمارستان اردستان با امکانات اتاق عمل و پزشکان فوق تخصصی ندارد. ولی در راستای برطرف کردن نیازهای اولیه درمانی، مرکز فوریت‌های پزشکی موجود در زواره به مرکز درمان بستر تغییر وضعیت داده و با عنوان جدید بیمارستان محلی در در نظر گرفته شد. در این بیمارستان محلی با دارا بودن درمانگاه‌های تخصصی اقدامات اولیه اورژانس را انجام داده و در صورت نیاز بیماران به کارهای تخصصی و اتاق عمل، اقدامات لازم جهت ارجاع آنها به بیمارستان اردستان را انجام می دهد.

ساخت مراکز جامع سلامت و مرکز فوریتهای پزشکی در مناطق دور دست‌ از اولویت هاست و در شهرستان زواره بطور خاص با تاکید مقام محترم وزارت این مراکز به بهترین شکل ساخته و راه‌ اندازی شده است. به جرأت می‌توان گفت مراکز خدمات درمانی به این شکل که توسط دانشگاه علوم پزشکی در این قبیل شهرهای کوچک ساخته و راه اندازی شده است، نمونه مشابهی در کشورهای اروپایی ندارد.

 

 

نمایش تصویری