رفتن به محتوای اصلی
x

در خرداد سال ۱۳۶۷ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و بند ۲ ماده ۱ وظایف بهداشت اعلام می دارد: تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط ، مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده ، مدارس و آموزش بهداشت از وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد. در همین راستا و با عنايت به ضرورت تشكيل واحد هاي بازرسي و نظارت بر اصناف و به منظور ايجاد وحدت رويه و هماهنگي بين دستگاه های نظارتی، در اولین گام در اصفهان اولین کمیته بازرسی مشترک صنفی با هماهنگی مدیریت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فرمانداری، نیروی انتظای، مجتمع اتحادیه صنفی و ...در اصفهان راه اندازی گردید. در ابتدای فعالیت این کمیته، با دعوت از مسئولین یک اتحادیه و به اتفاق آنها یک صنف مورد بازدید قرار می گرفت و به اصناف دستورالعمل‌های بهداشتی و همچنین استفاده صحیح و مناسب از تجهیزات حفاظت فردی تذکر داده می شد. علیرغم مقاومت های صنفی، ولی با حضور و همراهی نیروهای اجرایی، این طرح با موفقیت در اصفهان به اجرا درآمد و کم کم با تدوین دستورالعمل های تکمیلی در دیگر مناطق نیز به اجرا درآمد.

 

منابع:
- مصاحبه با مهندس علی معطریان،کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، دی ماه 99
- دفتر مستندسازی تاریخ توسعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان