رفتن به محتوای اصلی
x

حدود چهل و پنج سال پیش آزمایشگاه‌های تشخیص طبی به صورت محدود در اصفهان شروع به فعالیت نموده و از اولین آزمایشگاه‌هایی که در آن سال‌ها بر پا شده‌اند می‌توان از اساتید ذیل نام برد: 
-   آزمایشگاه شفا زیر نظر دکتر جلالی پزشک
-   آزمایشگاه سینا زیر نظر دکتر صدری پزشک
-   آزمایشگاه رازی زیر نظر دکتر مقتدر داروساز
-   آزمایشگاه بهبود زیر نظر دکتر بیضاوی دامپزشک 
-   آزمایشگاه دکتر مبرم زیر نظر دکتر مبرم  دامپزشک
-   آزمایشگاه کاوش زیر نظر دکتر محمود بلیغ استاد انگل شناسی و پزشکی قانونی
علاوه بر ‌بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و آسیب  شناسی نیز فعالیت داشته که در این زمینه آقای دکتر اسداله حری استاد سابق دانشگاه، اولین بانک خون را در اصفهان در سال 1336 در بیمارستان کاشانی و در سال 1350 در بیمارستان فیض آزمایشگاه و بانک خون را ‌راه‌اندازی نموده و نیز در سال 1347 طبق دستور آقای دکتر ابوتراب نفیسی رئیس دانشکده پزشکی، بانک خون هلال احمر را نیز تأسیس و ‌راه‌اندازی نمود. 
در سال 1388 آزمایشگاه جامع آناتومیکال در کلینیکال پاتولوژی به صورت خصوصی زیر نظر آقای دکتر پرویز دبیری در شهر اصفهان شروع به فعالیت نمود و در سال 1348 بعد از تأسیس مرکز پزشکی سیدالشهداء (ع) به همت شادروان آقای دکتر مرتضی حکمی آزمایشگاه پاتولوژی مجهز این مرکز نیز توسط آقای دکتر دبیری تأسیس گردید. 
در آن سال‌ها وسایل آزمایشگاهی پیشرفته وجود نداشت و بسیاری از آزمایش‌ها با روش دستی انجام می‌گرفت. با پیشرفت تکنولوژی، آزمایشگاه‌ها مجهز به وسایل پیشرفته شدند و فعالیت آنها گسترش یافت و در سطح شهرستان اصفهان نیز آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و آسیب‌شناسی که به طور خصوصی فعالیت داشتند تعدادشان افزایش یافت. 

 

منابع:

- راهنمای پزشکی استان اصفهان، به کوشش ملیحه سلیمانیان، مصاحبه دکتر اسداله حری، دکتر منصور مهزاد ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1376.
- از مکتب خانه تا دانشگاه، دکترعباس ادیب، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،1393
- دفتر مستند سازی تاریخ توسعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1399.