رفتن به محتوای اصلی
x

مجموعه پذیرایی شماره یک و دو مرکزی

معرفی و تاریخچه

این مجموعه در سال 1375 در مقابل دانشکده داروسازی افتتاح شده و در سالهای بعد تا به حال گسترش یافته و در حال حاضر با فضایی حدود 6900 مترمربع از مهمترین محلهای مورد استفاده می باشد که قسمتهای اداری اداره تغذیه نیز در این محل واقع شده است.

این مجموعه دارای 1100 مترمربع فضای آشپزخانه است که ظرفیت طبخ و توزیع غذا حدود4000 پرس را دارد.

 این قسـمت در مقابل دانشـکده داروسـازی واقع شـده است که  عمده ترین فعالیت های تهیه، نگهداری مواد غذایی و نیز طبخ و توزیع ناهار پرسنل دانشگاه، اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را بر عهده دارد.

توزیع غذا در سالنهای غذاخوری مناسب و بزرگ با فضایی حدود 3000 مترمربع انجام می گیرد که جهت استفاده کنندگان از تجهیزات و فضای مناسبی برخوردار است.

با ساخت و بهسازی انبارهای این مجموعه به صورت استاندارد و تفکیک آنها بر حسب نیاز و شرایط مناسب بهداشتی جهت نگهداری مواد غذایی ایجاد شده است که تقریبا از این انبارها به عنوان انبارهای مرکزی اداره تغذیه استفاده می شود.

با احداث دو واحد سردخانه بزرگ در این مجموعه که در سال 1382 راه اندازی شده، شرایط نگهداری مواد پروتئینی شامل گوشت، مرغ و ... بسیار مناسب و استاندارد شده است. این مجموعه با دارا بودن 5 سردخانه بالای صفر از توان بسیار مطلوبی جهت نگهداری کلیه مواد غذایی برخوردار است.

وجود سردخانه بزرگ زیر صفر با حجم 197 مترمکعب، فضای مناسبی جهت نگهداری گوشت، مرغ، کره و سایر مواد پروتئینی با شرایط نگهداری زیر صفر می باشد که معمولا در دمای کمتر از 18- درجه سانتیگراد نگهداری می شود. همچنین با تعداد 5 واحد سردخانه بالای صفر که به ترتیب یک واحد جهت نگهداری لبنیات از جمله شیر، ماست، پنیر و مواد غذایی از جمله آبلیمو، نوشابه، مربا و ... و یک واحد جهت نگهداری میوه و سبزیجات و سایر موارد مشابه و یک واحد جهت دیفراست بهداشتی گوشت و مرغ مورد استفاده قرار می گیرد. در قسمت آشپزخانه نیز دو واحد سردخانه بالای صفر جهت نگهداری موقت مواد غذایی قبل از طبخ در نظر گرفته شده است.

نمایش تصویری