رفتن به محتوای اصلی
x

تالار دکتر یقینی

معرفی و تاریخچه

شروع بنای دانشگاه اصفهان در سال 1327 به دست دکتر مرتضی حکمی از این تالار آغاز گردید و تا سال 1329 جهت آزمایشگاه تشریح نعشی مورد استفاده قرار می گرفت. در این سال تمامی ساختمان دانشکده پزشکی به دانشکده داروسازی واگذار گردید. در سال 1350 با عنایت ریاست وقت دانشگاه مرحوم آقای دکتر قاسم معتمدی و همیاری دکتر فضل‌اله حکمتیار ریاست وقت دانشکده، تزئینات و معماری داخل سالن به آقای دکتر یقینی واگذار شد و تزئینات شاد آن از مکتب قاجار انتخاب و با گل و مرغ و آیینه لایه چینی و طلا ترئین شد. این تالار از آثار ملی کشور بوده ولی در اواخر دهه 60 مورد بخشهایی از آن در معرض تخریب واقع شد.

در دهه 80 به پیشنهاد آقای دکتر قنادی ریاست وقت دانشکده و دکتر احمد موحدیان عطار مرمت جزیی در تالار صورت گرفت. مجدداً در سال 1393 در زمان ریاست دکتر اصغری رییس وقت دانشگاه و دکتر میناییان ریاست وقت دانشکده داروسازی مجدداً مرمت تالار با استفاده از کار هنرمندانی در رشته نقاشی و معماری آغاز شد و در اواسط سال 1396 به اتمام رسید.

منابع:

- دکتر حسین یقینی، دی ماه 1339

- دفتر مستند سازی تاریخ توسعه

نمایش تصویری