رفتن به محتوای اصلی
x

شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر

شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر

مراکز بهداشتی خمینی شهر

خانه بهداشت قلعه امیریه-تیرانچی- پایگاه سلامت وازیچه-فدک-قرطمان-رازی- هرستان-زنجیره سرد هرستان - سالن اجتماعات قرطمان-آزمایشگاه جوی آباد- اورژانس 115 درچه و جوادیه- مرکز جامع سلامت جوادیه و آزمایشگاه امام رضا(ع)- مرکز جامع سلامت جوی آباد شمس و قدیم- پایگاه سلامت ولاشان-مرکز هاری شهرستان- ستاد شبکه