رفتن به محتوای اصلی
x

خانه های بهداشت محيطي ترين واحد ارائه خدمات در نظام شبكه هاي بهداشتي و درماني كشور و مسـتقردر روسـتا اسـت كـه تحـت نظـارت مركـز بهداشتي درماني روستايي فعاليت مي كند. هر خانه بهداشت بسته به شرايط جغرافيـايي بـه ويـژه امكانـات ارتبـاطي و جمعيـت با متوسط  ساکن 1500 نفر در روستای اصلی و روستاهای قمر(روستاهای تحت پوشش) قرار دارد. و توسط بهورز زن و مرد مشغول ارائه مراقبت های بهداشتی است و خدمات ارائه شده در این مکان، در سامانه الکترونیک سلامت ثبت می شود.

بهورزان در راستای وظایف شغلی خدمات زیر را به جمعیت تحت پوشش خود در روستای اصلی و روستاهای اقماری ارائه می نمایند.

شرح وظایف بهورزان در خانه های بهداشت:

1-  شناخت جمعیتی و زیست محیطی روستا، سرشماری خانوارها و جمع آوری اطلاعات آماری کامل جمعیت تحت پوشش خانه بهداشت و تنظیم زیج حیاتی و پرونده خانوار
2- برقراری ارتباط با مردم و جلب مشارکت آنان در زمینه های مختلف بهداشتی
3- آموزش همگانی  سلامت  در کلیه زمینه های بهداشتی
4- ارائه مراقبت های بهداشتی شامل:

•    خدمات سلامت خانواده به کلیه گروههای هدف:

•    برنامه مراقبت کودک سالم (گروه سنی زیر 8 سال )

•    مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال و کودک مصدوم

•    مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران

•    مشاوره قبل از ازدواج

•    ارائه خدمات باروری سالم و برنامه های جمعیت

•    سلامت دهان ودندان

•    آموزش تغذیه

•    سلامت گروه سنی سالمندان

•    سلامت گروه سنی  میانسالان

•    سلامت گروه سنی جوانان

•    سلامت گروه سنی  نوجوانان و بهداشت مدارس شامل بهداشت محیط مدرسه، معاینات سالانه  دانش آموزان و مشارکت درسنجش سلامت دانش آموزان کلاس اول و بیماریابی آنان واکسیناسیون در صورت نیاز اجرای برنامه های آموزشی در مدارس

5- خدمات پيشگيری و مراقبت از بيماريها
•    و اکسیناسیون و مراقبت از بیماریهای قابل پیشگیری بوسیله واکسن
•    آموزش چگونگي پيشگيري و درمان و توان بخشي موارد بيماري ها به بيماران و عموم مردم
•    درمان بيماراني كه داراي پروتكل درماني مشخص هستند.
•    بیماریابی
•    ارجاع و پيگيري موارد درمان
•    مراقبت از بیماران مبتلا به بیماریهای واگیر( سل – اسهال- ....)
•    آموزش و مراقبت ویژه زوجین ناقل تالاسمی
•    ارائه مراقبت های بیماریهای غیرواگیر: (فشارخون – دیابت – روانی- گواتر-  آسم – سرطانها و ....)و سوانح و حوادث در قالب برنامه سلامت گروههای هدف
•    مشارکت در اجرای برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه
•    گزارش بيماريهاي مشمول گزارش تلفني، هفتگي و ماهيانه
6-  بهداشت محیط روستا  شامل:
•    کنترل بهداشت مواد غذایی از طریق بازدید اماکن تهیه و توزیعنگهداری و فروش مواد غذایی در منطقه تحت پوشش
•    نظارت بر وضعیت بهداشتی اماکن عمومی
•    نظارت بر دفع بهداشتی زباله و فضولات حیوانی
•    بهسازی محیط و منابع آب و فاضلاب
•    کنترل بهداشت آب
•    کنترل بهداشت توالت ها و جمع آوری صحیح مدفوع
•    آلودگی های هوا
•    مدیریت بلایا
•    بهداشت مسکن  و پیگیری منازل در زمینه های مختلف بهداشتی
•    بیماری های منتقله از راه غذا و آب
•    جلب مشارکت روستائيان و شورای اسلامي روستا بمنظور ارتقای وضعیت بهداشتی روستا
•    تشكيل شوراي بهداشت روستا
•    مشارکت در پروژه های بهسازی محیط
7- خدمات بهداشت حرفه ای و بهداشت کارگران و کشاورزان
8-  همکاری با پزشک خانواده
9- مشارکت در اجرای طرح های ادغام شده در نظام شبکه
10- کمک های اولیه
11- درمان های ساده علامتی مشخص شده
12- جلب همکاری مردم جهت پيشبرد برنامه های بهداشتي
13-جلب همكاري ساير بخش ها ی دولتي و غير دولتي جهت پيشبرد برنامه های بهداشتي
14- جمع آوري و ثبت آمار، تنظيم و ارسال گزارش فعاليت ها به مركز بهداشتي درماني
15- ساير امور محوله