رفتن به محتوای اصلی
x

پایگاه های سلامت یک پایگاه بهداشتی است که در راستای اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ماموریت های زیر را  برای منطقه تحت پوشش خود دنبال می کنند.این واحد در زیر مجموعه مرکز خدمات جامع سلامت شهری و در برخی موارد روستایی است که خدمات قابل ارائه در این مکان صرفا مراقبت های بهداشتی است و توسط مراقبت سلامت(معادل بهورز در خانه بهداشت) ارائه می شود.

در واقع یک واحد بهداشتی است که در محدوده شهرها واقع شده‌اند و جمعیتی حداکثر معادل12500 نفر را تحت پوشش دارند و خدمات بهداشتی به این جمعیت ارائه می‌دهند. این پایگاه سلامت چنانچه در درون فضای مرکز خدمات جامع سلامت مستقر باشد به عنوان پایگاه سلامت ضمیمه و در غیر اینصورت پایگاه غیر ضمیمه نامیده می‌شود.
چنانچه یک روستایی که دارای خانه بهداشت می‌باشد به شهر تبدیل گردد این خانه بهداشت به پایگاه سلامت تبدیل می‌شود و تا زمانی که بهورز در آن واحد شاغل می‌باشد خدمات توسط بهورزان ارائه می‌گردد و به عنوان پایگاه سلامت ستاره دار محسوب می‌گردد و زمانی که به هر دلیلی (تغییر عنوان ، بازنشستگی و ...) ردیف سازمانی وی بلاتصدی گردید به جای بهورز کاردان استخدام می‌گردد و از پایگاه سلامت ستاره‌دار به پایگاه سلامت تبدیل می‌گردد و کلمه ستاره‌دار حذف می‌گردد.

 اهم ارائه خدمات در پایگاه سلامت عبارتست از :
1-سرشماری سالانه /دوره ای و ثبت اطلاعات
2-شناسایی واحدهای ارائه دهنده خدمت توسط سایر بخش های در منطقه
3-شناسایی کامل منطقه و رسم نقشه آن
4-تشکیل پرونده سلامت خانوار
5- ارائه خدمات فعال به جمعیت تحت پوشش و پیگیری آنها(با استفاده از داوطلبین ،ارسال پیامک،تلفن و... وپیگیری درب منزل)
6-تشویق جامعه به مشارکت در برنامه های مرتبط با ارتقای سلامت خود،خانواده و جامعه (داوطلبان سلامت محلات ،داوطلبان متخصص ،شئراها ،سازمان های مردم نهاد ،خیرین .....)
7- اجرای برنامه خودمراقبتی
8-آموزش بهداشت عمومی
9-تشکیل شوراهای محلی بهداشت
10-مراقبت از زنان باردار و سلامت باروری
11- مراقبت از گرو ه های سنی شامل :کودکان ،نوجوانان ،جوانان ،میانسالان و سالمندان
12-آموزش و مراقبت تغذیه ای
13-بهداشت مدارس
14-سلامت دهان و دندان
15بیماریابی و مدیریت بیماری  و بیماران
16-انجام خدمات درمانی  در حوزه اختیارات و آموزش های ارائه شده در بسته خدمت
17-همکاری با سایر بخش های اجتماعی فعال در منطقه
18- مدیریت خطر بلایا
19-خدمات ارجاع به پزشک مرکز سلامت جامعه و کارشناسان تغذیه ،سلامت روان، دندانپزشک، سلامت محیط و کار بر اساس بسته خدمت و ...