رفتن به محتوای اصلی
x

این مرکز یک واحد بهداشتی درمانی است که می تواند (شهری ،روستایی و یا شهری -روستایی) باشد. با پذیرش ارجاعات مربوط به پیشگیری ، مراقبت ها و بیماری های هدف (واگیردار و غیر واگیر ) ،مشاوره تغذیه و تنظیم رژیم غذایی،سلامت روان ،اجتماعی و اعتیاد ،سلامت دهان و دندان ،مشاوره ژنتیک ،اختلالات تکاملی و بهداشت محیط و حرفه ای در خدمت هموطنان عزیز  خواهد بود و علاوه بر آن نظارت و مدیریت سلامت منطقه و پایگاههای سلامت تحت پوشش خود را بر عهده خواهد داشت.

اهم خدمات سلامت قابل ارائه در مراکز جامع سلامت:

1-تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت خانوار مبتنی بر شناسه کدملی برای هر ایرانی و غیر ایرانی
2-خدمات سلامت خانواده و جمعیت (مادران باردار- تعالی  جمعیت)و خدمات مامایی
3- واکسیناسیون
4-برنامه مبارزه و کنترل بیماریهای واگیر
5-پیشگیری و کنترل عوامل خطر بیماری های مزمن و غیرواگیر
6-مشاوره تغذیه و تنظیم رژیم غذایی
7-خدمات سلامت روان و اعتیاد ،سلامت شغلی ،مشاوره
8-خدمات پزشکی درمانی (درمان بیماران سرپایی)
9-خدمات سلامت دهان و دندان (خدمات دندانپزشکی)
10-تزریقات و پانسمان
11-ارائه خدمات مکمل دارویی
12-خدمات بهداشت محیط
12-خدمات بهداشت حرفه ای
14-خدمات تغذیه جامعه (در  مدارس ،مهدکودک و....)
15-خدمات مشاوره ژنتیک و تکامل کودکان
16-خدمات مشاوره ازدواج
17-خدمات مشاوره شیردهی
18-خدمات آزمایشگاهی (توسط بخش دولتی و خصوصی)
19-خدمات بهداشت مدارس
20-مدیریت خطر بلایا و...