رفتن به محتوای اصلی
x

قبل از تأسیس دانشکده پزشکی اصفهان، «بیماری‌های پوست و مو» مانند بسیاری از بیماری‌های دیگر مطرح نبود و بسیاری از بیماری‌های پوست تا آن زمان ناشناخته بود. در آن زمان این رشته تنها در دانشگاه تهران تدریس می‌گردید. 
مرحوم آقای دکتر امیرپاشا محققی، استاد پوست دانشکده پزشکی تهران، در مقدمه کتاب پوست خود در سال 1337، بیماری‌های پوست را حدود600 مورد ذکر نموده است. در حالی که امروزه تعداد این بیماری‌ها را بیش از 2000 می‌دانند. داروهای اختصاصی پوست نیز فوق‌العاده محدود و بسیاری از بیماری‌های پوست، مانند: پمفیگوس و... به علت عدم درمان مناسب به حیات بیماران خاتمه می‌داد. 
در اصفهان، بیماران پوستی کاملاً سرگردان بوده یا به پزشکان عمومی مراجعه می‌نمودند و یا به محضر اطبای قدیمی و سنتی می‌شتافتند و تعداد بسیار کمی از آنها نیز رهسپار تهران می‌شدند. بعد از تأسیس دانشکده پزشکی در اصفهان، رشته «بیماری‌های پوست» بدون استاد بود. به طوری که برای تدریس آن در دوره اول دانشجویان رشته پزشکی، از دانشگاه تهران اعلام نیاز گردید و آقای دکتر جابر انصاری متخصص پوست به اصفهان آمده و به تدریس پوست مشغول شد و دانشجویان دوره دوم نیز برای گذراندن دوره پوست به دانشگاه تهران اعزام گردیدند. 
حدود سال 1355 مرحوم آقای دکتر سید بدرالدین فقری برای اولین بار تدریس پوست را در دانشکده پزشکی اصفهان آغاز و درمانگاهی برای ایشان در بیمارستان نور ایجاد گردید. نامبرده به تنهایی مدت چند سال دروس تئوری و عملی دانشجویان را در اصفهان عهده‌دار گردید و بیماران سرپایی را در بیمارستان نور و بیماران سخت را در بخش داخلی بیمارستان نور و کاشانی بستری می‌نمود. از سال 1343 به تدریج آقایان: دکتر سیدمرتضی مقدادی، دکتر امیرهوشمند ممتاز و دکتر ابراهیم ذوفن در تدریس پوست با آقای دکتر فقری شرکت جستند. دیری نپایید که آقای دکتر ذوفن از دانشگاه استعفاء نمود و چند سال بعد استاد دکتر بدرالدین فقری در سن 52 سالگی بدرود حیات گفت. با در گذشت این استاد دانشمند و بزرگوار، ضربه جبران‌ناپذیری بر رشته پوست اصفهان وارد گردید. بعد از آن تدریس رشته پوست به عهده آقایان: دکتر ممتاز و دکتر مقدادی بود. در سال 1358 بر اثر ‌فعالیت‌های علمی و تخصصی و انتشار کتب پوست در اصفهان، برای اولین بار بخش پوست در بیمارستان نور افتتاح گردید و پس از مدتی از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ارزیابی و مورد تأیید قرار گرفت. سپس بخش پوست نسبتاٌ مجهزی در بیمارستان حضرت علی‌اصغر (ع) افتتاح گردید و چهار دستیار برای گذراندن دوره تخصصی، پذیرفته شدند. در این زمان خانم دکتر شهلا انشائیه و آقای دکتر علی مؤمنی به بخش پوست پیوستند و آقای دکتر مقدادی به ریاست بخش پوست انتخاب گردید و حدود یکی دو سال بعد نیز آقای دکتر امیر هوشمند ممتاز رهسپار آمریکا شد. 
بخش پوست که از اول، شکوفایی خاصی داشت به پیشرفت خود همچنان ادامه داد و پس از استقرار در بیمارستان شهید بهشتی به صورت گروه درآمد و آقای دکتر مقدادی به مدیریت گروه انتخاب شد و تاکنون مسئوولیت گروه پوست به عهده ایشان است. 
در حال حاضر گروه پوست شامل بخش و درمانگاه مجهزی در بیمارستان الزهرا(س) و دارای چندین واحد آموزشی، شامل: درمانگاه پوست در ‌بیمارستان‌های حضرت علی‌اصغر (ع) امین و شهید بهشتی و دیگر مراکز تحت مدیریت دانشگاه است. گروه پوست از گروه‌های کاملاً موفق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده و دارای انتشارات متعددی به شکل کتاب‌های پوستی، مقالات علمی در نشریات بین‌المللی و ایران و دارای طرح‌های تخصصی متعدد است. علاوه بر آن، همکاری نزدیک با سازمان بهداشت جهانی در زمینه بیماری‌های پوستی داشته است. 
جناب آقای دکتر یحیی دولتی که از اعضاء اصلی بورد تخصصی پوست و فوق تخصص در پاتولوژی پوست هستند، همکاری‌های نزدیکی در زمینه تدریس جراحی پلاستیک در پاتوپاکولوژی و تحقیقات پوستی گوناگون داشته است. آقایان: دکتر سیداحمد امیری و دکتر سیدجواد طباطبایی در تشخیص جراحی ترمیمی، در آموزش و عمل، همکار مداوم گروه بود‌ه‌اند. گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مسئوولیت آموزش دانشجویان، کارورزان و دستیاران پوست را ‌به عهده داشته و با سایر گروه‌های دانشکده پزشکی در زمینه علمی همکاری دارد. این گروه تاکنون چندین بار رتبه اول بورد تخصص و پره بورد را به خود اختصاص داده است.

منابع:

- راهنمای پزشکی استان اصفهان، به کوشش ملیحه سلیمانیان، مصاحبه دکتر سیدمرتضی مقدادی،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1376.
- از مکتب خانه تا دانشگاه، دکترعباس ادیب، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،1393
- دفتر مستند سازی تاریخ توسعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1399.