رفتن به محتوای اصلی
x

فعالیت رادیولوژی با نصب اولین دستگاه در درمانگاه داخلی واقع در خیابان چهارباغ که فرد خیری بنام کازرونی مؤسس آنجا بود، شروع گردید. 
اولین دستگاه خصوصی رادیولوژی، در محل باغ جنت توسط یک نفر متخصص داخلی بنام آقای دکتر عریضی تأسیس گردید. پس از آن آقای دکتر نعمت‌الله کرامتی نیز دستگاه مزبور را به طور خصوصی اداره می‌کردند. 
در سال 1337 اولین دستگاه 500ma از کارخانه زیمنس خریدار و در محل فعلی آزمایشگاه بیمارستان کاشانی نصب گردید و تمام کارهای مربوط به ‌بیمارستان‌های کاشانی و نور و درمانگاه‌های دانشکده پزشکی توسط همین دستگاه انجام می‌گرفت. این دستگاه بعدها به بیمارستان نور منتقل و جهت انجام کارهای رادیولوژی بدون فلورسکپی از آن استفاده می‌شد. 
در سال 1347 بخش رادیولوژی بیمارستان آیت‌الله کاشانی به محل فعلی انتقال یافت و دستگاه‌های جدید رادیولوژی 700ma با کنترل از راه دور و اولین T.V نصب و بعداً دستگاه رادیوتراپی کبالت توسط اولین رادیوتراپیست دانشگاه آقای دکتر قندی که فعلاً در کانادا بسر می‌برند، مجاور بخش فوق تأسیس گردید. سپس بخش مزبور تحت سرپرستی آقای دکتر جعفر امامی اداره می‌گشت که آن بخش به صورت رادیوتراپی با شتاب دهنده خطی به بیمارستان سیدالشهداء (ع) انتقال یافته است. 
در سال 1346 همزمان اولین دستگاه رادیولوژی آنژیوگرافی زیمنس مجهز به T.V در محل فعلی آزمایشگاه بیمارستان نور نصب گردید. بعد از چند سال دستگاه آنژیوگرافی این مرکز به بیمارستان آیت الله کاشانی منتقل شده سپس دستگاه آنژیوگرافی زیمنس در بیمارستان نور در بخش قلب تهیه و ‌راه‌اندازی گردید که رادیولوژیست‌ها و متخصصین قلب با آن کار می‌کنند. 
پس از آن دستگاه جدید آنژیوگرام دیگری در بخش قلب بیمارستان نور توسط یک فرد خیر و یا هیأت خیریه اهداء و ‌راه‌اندازی شد. در بیمارستان فیض اولین دستگاه 500ma نصب و هم اکنون دستگاهای رادیولوژی متعدد مشغول کار است. 
در سال 1355 بیمارستان امین مجهز به دستگاهای جدید رادیولوژی از کارخانه جنرال الکتریک گردید. اولین دستگاه ماموگرافی نیز در این بیمارستان نصب گردید که هنوز مشغول به کار است. ضمناً اولین دستگاه اولتراسوند در سال 1363 دراین مرکز ‌راه‌اندازی شد. در سال‌های بعد دستگاه‌های آنژیوگرافی جدید در بیمارستان شهید چمران نصب و ‌راه‌اندازی شد. اولین دستگاه C.T شهر در مرکز پزشکی آیت‌الله کاشانی نصب و ‌راه‌اندازی گردید. در بیمارستان بزرگ الزهرا(س) دستگاه‌های رادیولوژی متعدد، C.T دستگاه‌های اولتراسوند و داپلررنگی شروع به کار کرده است. 

 

منابع:

- راهنمای پزشکی استان اصفهان، به کوشش ملیحه سلیمانیان، مصاحبه دکتر مرتضی باجغلی،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1376.
- از مکتب خانه تا دانشگاه، دکترعباس ادیب، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،1393
- دفتر مستند سازی تاریخ توسعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1399.