رفتن به محتوای اصلی
x

مراکز بیمارستانی اصفهان که برای درمان بیماران عفونی و داخلی در 50 سال پیش به امور تشخیص و درمان بیماران مبادرت می‌ورزیدند عبارت بود از: 

  1. بیمارستان نور: به سرپرستی آقایان: دکتر ابوتراب نفیس و مرحوم دکتر عبدالباقی نواب
  2.  بیمارستان امین: به سرپرستی آقای دکتر هوشنگ آتش 
  3.  بیمارستان لشگر: تحت نظر آقایان: دکتر سرهنگ مجتبی فاطمی و دکتر آتش 

در نیمه دوم دهه 1340 از بودجه شرکت نفت، بخش مستقلی در بیمارستان نور بنام بخش عفونی تأسیس و این بخش بنام دانشکده پزشکی اصفهان به ریاست مرحوم آقای دکترعبدالباقی نواب شروع به پذیرش مستقل بیماران عفونی و آموزش دانشجویان پزشکی در رشته طب عفونی پرداخت. 
در این زمان با ادغام مراکز بیمارستانی و درمانی وزارت بهداری در دانشکده پزشکی اصفهان، دو بخش مستقل عفونی در ‌بیمارستان‌های فیض و امین به سرپرستی آقای دکتر آتش تشکیل و مستقلاً به درمان بیماران عفونی و آموزش دانشجویان سال پنجم پزشکی پرداختند و دو اپیدمی بزرگ، بیماری مننژیت مننگوکوکسیگ و بیماری التور را در سال‌های 45 تا 50 اداره و با آن مبارزه کردند. 
پس از انقلاب، بنا به دستور رئیس دانشگاه اصفهان جناب آقای دکتر رزمجو، طی حکمی گروه عفونی و بهداشت دانشکده پزشکی مستقل اعلام شد و بخش‌های عفونی بیمارستان‌ها در بیمارستان امین متمرکز و آقای دکتر آتش به عنوان سرپرست و مدیر گروه بهداشت و عفونی و رئیس بخش عفونی منصوب و با همکاری متخصصین عفونی آقایان: دکتر خادمی، دکتر بهرامی، دکتر مشتاقی و دکتر کریمی به امور درمان و آموزش پرداختند. در همین زمان در بیمارستان امین نیز بخش نوبنیاد عفونی اطفال تشکیل و به راست آقای دکتر جواد فیض به کار درمان و آموزش مبادرت ورزید.  

 

منابع:

- راهنمای پزشکی استان اصفهان، به کوشش ملیحه سلیمانیان، مصاحبه دکتر امیرهوشنگ آتش،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1376.
- از مکتب خانه تا دانشگاه، دکترعباس ادیب، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،1393
- دفتر مستند سازی تاریخ توسعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1399.