رفتن به محتوای اصلی
x

پس از تاسیس دانشکده پزشکی در اصفهان، آقای دکتر سیدحسین اعرابی هاشمی به سمت دانشیار رشته گوش و حلق و بینی آن دانشکده منصوب شد و بیست تخت بیمارستانی در بیمارستان صد تختخوابی (کاشانی) به بخش گوش و حلق و بینی اختصاص یافت.

در آن زمان هیچ متخصصی در این رشته در تمام سطح استان اصفهان وجود نداشت و بیماران این رشته به پزشکان عمومی، چشم پزشکان وجراحان مراجعه می‌نمودند. در ابتدای کار هیچ‌گونه وسیله مربوط به این رشته وجود نداشت تا اینکه به تدریج وسایلی تهیه گردید. بیمارستان دارای چهار اطاق عمل بود که به بخش‌های جراحی، ارولوژی، زنان و زایمان، چشم پزشکی و گوش و حلق و بینی سرویس می‌داد به این ترتیب که دو روز در هفته، یکی از اطاق‌های عمل به شرط این که به مورد اورژانسی برخورد نشود در اختیار متخصص این رشته قرار می‌گرفت.

از همکاران آقای دکتر اعرابی هاشمی که به ترتیب پس از ایشان در تشکیل گروه سهیم بودند عبارتند از آقایان: دکتر مهدی هویدا، دکتر امان الله تابش و مرحوم دکتر طاهری. 
ابتدا بخش چشم و گوش و حلق و بینی زیر نظر گروه جراحی اداره می‌شد. سپس این رشته جدا و با سرپرستی آقای دکتر مهدی هویدا و معاونت آقای دکتر احمدیان اداره می‌گردید. پس از بازنشستگی آقای دکتر هویدا اداره این بخش به عهده آقای دکتر رزمجو از بخش چشم واگذار گردید و آقای دکتر سیدمهدی سنبلستان به عنوان معاون انجام وظیفه می‌نمود. سپس در سال 1364 بخش چشم از این بخش جدا و مدیریت گروه ‌به عهده آقای دکتر سیدمهدی سنبلستان بود. 

منابع:

- راهنمای پزشکی استان اصفهان، به کوشش ملیحه سلیمانیان، مصاحبه دکتر سیدحسین اعرابی هاشمی ،دکتر سیدمهدی سنبلستان ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1376.
- از مکتب خانه تا دانشگاه، دکترعباس ادیب، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،1393
- دفتر مستند سازی تاریخ توسعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1399.