رفتن به محتوای اصلی
x

پیشرفت سریع و روزافزون دانش و علوم زیستی در عرصه های گوناگون حیات به خصوص ورود فن آوری های نوین در علوم پزشکی لزوم تربیت متخصصین و محققین کارآمد را که بتوانند با استفاده از علوم و فنون جدید در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها و ارتقاء سلامت جامعه با تکیه براساس و اصول زیست شناختی حیات نقش غیرقابل انکار خود را ایفا نمایند دو چندان نموده است. از این رو تاسیس دانشکده فناوریهای نوین پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف تربیت متخصصین در مقاطع تحصیلات تکمیلی در حوزه فناوریهای نوین مورد نیاز علوم پزشکی و تحقیقات بین رشته ای براساس اولویتهای دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت. دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در حال حاضر دارای ۴ گروه آموزشی "بیوالکتریک و مهندسی پزشکی" ، "بیومتریال، نانو تکنولوژی و مهندسی بافت" ،  "بیوانفورماتیک" و " فناوری تصویربرداری پزشکی "  می باشد. از برنامه های آتی دانشکده ، راه اندازی گروههای جدید بین رشته ای همچون علوم اعصاب می باشد.