رفتن به محتوای اصلی
x

دورنمای قدیم

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمان تاسیس هیچ ساختار تشکیلاتی نداشت و در واقع پردیس دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان با آموزشگاه عالی  بهداری شکل می گیرد. با وجود اینکه سند منطقه هزار جریب در زمان آقای دکتر حکمی به اسم آموزشگاه عالی بهداری و بعد به اسم دانشکده پزشکی اخذ گردید، ولی در قانونی که در مجلس تصویب شد دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، دانشگاه های مادر تعریف شدند. ادامه مطلب