رفتن به محتوای اصلی
x

شبکه های بهداشت و درمان شهر

مرکز بهداشت شماره یک

مرکز بهداشتی درمانی حضرت زهرا (س) ، قهجاورستان مرکز بهداشتی درمانی سودان ، مرکز بهداشتی درمانی علی ابن موسی الرضا(ع) مرکز جامع نواب صفوی مرکز سلامت جامع کفران مرکز سلامت جامع کوهان و حاجی آباد
پایگاه سلامت ارزنان پایگاه سلامت شماره یک حصه پایگاه سلامت شهرک امام حسین (ع) -دارک مرکز بهداشتی درمانی امام تقی (ع) مرکز بهداشتی درمانی مرحوم حاج احمد محکم کار مرکزبهداشتی درمانی شبانه روزی حضرت حجت بن الحسن (ع)

مرکز بهداشت شماره دو

پایگاه بهداشتی کوی راه حق خانه بهداشت رامشه خانه بهداشت مالواجرد مرکز بهداشتی درمانی حضرت علی ابن ابی طالب (ع) -کوجان مرکز جامع سلامت شهری دهنو
پایگاه سلامت رهنان دو- پایگاه سلامت کارلادان- مرکز بهداشتی بهارستان (مهربد) -مرکز جامع سلامت شهری آزادان -مرکز جامع سلامت شهری بیت المقدس -مرکز جامع سلامت شهری ولوان

مراکز بهداشتی شاهین‌شهر و میمه

مراکز بهداشتی نجف‌آباد

مراکز بهداشتی گلپایگان

مراکز بهداشتی تیران و کرون

مراکز بهداشتی لنجان

مراکز بهداشتی فلاورجان

تعمیر و بازسازی خانه بهداشت جلال آباد، تعمیر و بازسازی خانه بهداشت ریاخون، دیوارکشی خانه بهداشت روستای هویه، دیوار کشی خانه بهداشت روستای زفره، تعمیر و بازسازی خانه بهداشت روستای شرودان، دیوارکشی مرکز بهداشت روستای اشترجان

مراکز بهداشتی مبارکه

مراکز بهداشتی سمیرم

مراکز بهداشتی خمینی شهر

خانه بهداشت قلعه امیریه-تیرانچی- پایگاه سلامت وازیچه-فدک-قرطمان-رازی- هرستان-زنجیره سرد هرستان - سالن اجتماعات قرطمان-آزمایشگاه جوی آباد- اورژانس 115 درچه و جوادیه- مرکز جامع سلامت جوادیه و آزمایشگاه امام رضا(ع)- مرکز جامع سلامت جوی آباد شمس و قدیم- پایگاه سلامت ولاشان-مرکز هاری شهرستان- ستاد شبکه

مراکز درمانی نطنز

اتاق های عمل و CSR بیمارستان فاطمیه بادرود
احداث و تعمیرات اورژانس، احداث ساختمان دیالیز
(اورژانس-بلوک زایمانی-پانسیون-تصفیه خانه)
(محوطه سازی- هتلینگ-ژنراتور)

مراکز درمانی نجف آباد

سالن ورودی بخش ها و نمای ساختمان بیمارستان
احداث آزمایشگاه بیمارستان
تعمیرات وبازسازی اتاق های عمل
تعمیر و بازسازی زایشگاه بیمارستان
بازسازی بخش های مامائی ، داخلی ، دیالیز و اطفال
بازسازی بخش های رادیولوژی و MRI بیمارستان شهید منتظری نجف آباد
بازسازی بخش های آشپزخانه و لندری و CSR

مراکز درمانی تیران و کرون

تعمیر و بهسازی بخش های بیمارستان بهنیا

مراکز درمانی چادگان